AUTO-1800 高智能自動測重

中低褥瘡風險者 長期臥床者 經濟實惠型

適合對象
 • 中低褥瘡風險者
 • 長期臥床者
 • 經濟實惠型

特色/優點
  • 簡單易安裝款式/耐用好清潔
  • 經濟又實惠
  • 交替間格大
  • 防褥瘡效果大
  • 符合B款補助
7大特點
 • 定壓開關
 • 低壓警示燈
 • 第3代滑式CPR快速洩氣
 • 風量4L以上
 • 三管交替式
 • 4吋18管
 • 三年保固
INQUIRY
HOME
INQUIRY
Contact